بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی KRJ 5

کرج‎ چهارراه هفت تير، ضلع جنوب غربی

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی KRJ 4

کرج ، میدان توحید

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی KRJ 3

كرج ، ميدان طالقانى

کرج - تهران

بیلبورد تبلیغاتی KRJ 2

اتوبان کرج – تهران | بیلبورد اختصاصی شرکت ایرانسل

تهران - کرج

بیلبورد تبلیغاتی KRJ 1

اتوبان تهران – کرج | بیلبورد اختصاصی شرکت ایرانسل