بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی GL 04

انزلی ، دهکده ساحلی

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی GL 03

گیلان ، بعد از پلیس راه جاده فومن به رشت

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی GL 02

رشت ، کوچصفهان

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی GL 01

رشت ، گلسار ، پل بوسار