بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی FA 02

شيراز‎ ، ميدان قائم (اطلسي) ، ضلع جنوب شرقی

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی FA 01

شيراز‎ ، معالي آباد ، مقابل پارک ملت‎