مراسم رونمايى از نماد تيم ملى ايران يوپا

طراحی و برگزاری مراسم رونمايى از نماد تيم ملى ايران يوپا در استادیوم آزادی یه سفارش سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران

طراحی و ساخت تونلی به طول 12 متر برای رونمایی یوپا و مراسم رونمایی