بیلبورد تبلیغاتی SM 02

سمنان ، گرمسار ، میدان معلم