بیلبورد تبلیغاتی MZ 02

مازندران – ساری – کمربندی شمالی