بیلبورد تبلیغاتی MZ 01

مازندران – ساری – بلوار آزادی