بیلبورد تبلیغاتی KSH 01

کرمانشاه – چهارراه نوبهار