بیلبورد تبلیغاتی KH.N 03

خراسان شمالی – بجنورد – میدان فردوسی