بیلبورد تبلیغاتی ES 07

کاشان بلوار راوند ، پل دانشگاه علوم پزشکی‎