بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 10

تبریز، چایکنار(به سمت ولیعصر(دید از مخابرات))