برگزاری کمپ لالیگا ایرانسل

طراحی و اجرای رویداد کمپ لالیگا ایرانسل

 

  • طراحی و تبلیغات در اینترنت برای جذب افراد با استعداد
  • بررسی ویدیو ها و داوری کمپ ایرانسل لالیگا با حضور  بزرگان و ستارگان فوتبال
  • برگزاری کمپ های مختلف لالیگا ایرانسل در تهران و اصفهان
  • دعوت از ستارگان فوتبال ایران برای استعداد یابی نوجوانان با استعداد کشور