آماده سازی و تعمیرات استادیوم آزادی

طراحی ، آماده سازی و تعمیر تونل اصلی استادیوم آزادی در کمتر از 30 ساعت برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا به سفارش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور