بیلبورد تبلیغاتی LT 02

خرم آباد – میدان بهمن (کیو)