بیلبورد تبلیغاتی LT 01

لرستان ، میدان امام حسین(ع)