بیلبورد تبلیغاتی KH.R 09

وکیل اباد، روبروی مجتمع پردیس