بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 01

آذرباییجان غربی- ارومیه – تفرجگاه بند