بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 02

آذرباییجان شرقی – تبریز – شمیم