بیلبورد تبلیغاتی KRJ 5

کرج‎ چهارراه هفت تير، ضلع جنوب غربی