بیلبورد تبلیغاتی HMG 05

قشم – بلوار خلیج فارس – به سمت درگهان