بیلبورد تبلیغاتی FA 02

شيراز‎ ، ميدان قائم (اطلسي) ، ضلع جنوب شرقی