بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 08

تبريز ، پل قارى (ديد از وليعصر)