بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 07

تبريز ، پل قارى (به سمت ولیعصر)