برگزاری قهرمانی لیگ برتر دوره هجدهم

برگزاری و هماهنگی جشن قهرمانی لیگ برتر دوره هجدهم سال 98 یکی دیگر از کارهایی بود که به سفارش سازمان لیگ فوتبال کشور توسط کانون هنر الماس قرمز برگزار شد.

  • طراحی و ساخت سکوی قهرمانی و مراسم اهدای جام و برگزاری جشن قهرمانی لیگ برتر دوره هجدهم سال 98
  • طراحی جایگاهی مناسب برای خبرنگاران و عکاسان ورزشی
  • ساخت تیزر ورزشی از بازی هی لیگ برتر و قهرمانی لیگ برتر دوره هجدهم سال 98