برگزاری رالی متین آباد

برگزاری رالی اکو کمپ متین آباد به سفارش فدراسیون اتومبیلرانی ایران
شرکت کنندگان در رالی خانوادگی پس از طی مسیر ۸۰۰ کیلومتری رفت و برگشت تهران – متین آباد کاشان به کار خود پایان داده و جوایز به برندگان اهدا شد.