برگزاری جشن قهرمانی جام حذفی پرسپولیس 98

برگزاری مراسم و جشن قهرمانی جام حذفی پرسپولیس در سال 98