رمز خود را فراموش کرده اید ؟

برنامه ریزی رسانه

انتخاب و برنامه ریزی رسانه ها بدون شک از مهمترین و حساس ترین قسمت های یک پروژه تبلیغاتی میباشند. میزان تاثیر و موفقیت کمپین های تبلیغاتی به برنامه ریزی دقیق و انتخاب کارشناسی شده ی رسانه دارد. ایده یا پیام تبلیغاتی شما هر چه قدر خاص و جذاب باشد تا زمانی که از رسانه درست در زمان صحیح به مخاطبین شما انتقال داده نشود اثر بخش نخواهد بود.

 

 

برنامه ریزی رسانه

 

 

در نگاه اول رسانه شماست که بر روی مخاطبین تاثیر میگذارد هر چه قدر این رسانه با کیفیت تر باشد قطعا مخاطبین به پیام تبلیغاتی شما توجه بیشتری خواهند داشت، یک رسانه خوب میتواند به برند شما شخصیت بدهد و همین طور بر عکس در بسیاری از موارد دیده شده  رسانه های بی کیفیت تاثیر منفی هم در ذهن مردم ایجاد میکند.

هدف

 

جدا از همه این موارد مهم بیشترین هزینه یک کمپین تبلیغاتی مربوط به خرید رسانه میشود.

 

تنها 15 تا 20 درصد از بودجه یک پروژه تبلیغاتی صرف تحیقات ،ساخت و تولید محتوا میشود و بیش از 80% هزینه ها فقط برای خرید رسانه میباشد که به همین دلیل برنامه ریزی رسانه بسیار مهم میباشد اما متاسفانه در ایران به این موضوع زیاد توجه نشده و رسانه داران بیشتر در تلاش برای فروش رسانه خود میباشند و تاثیر گذاری تبلیغات در اولویت دوم قرار گرفته شده.

  

 

در یک برنامه ریزی رسانه ای خوب و تاثیر گذار موارد بسیار زیاد و حساسی وجود دارد که باید کارشناسانه بررسی و انجام شوند. واحد برنامه ریزی و راهکارهای رسانه هنر الماس قرمز  به پشتوانه سال ها تجربه با مفاهیم و اصول علمی دنیای تبلیغات برای یک برنامه ریزی رسانه ای تاثیر گذار و اجرای آن شما را همراهی می کند که میتوانید برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید

بالا