رمز خود را فراموش کرده اید ؟

طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

 

اگر می‌خواهید به صورت حرفه‌ای برندتان را تبلیغ و در ذهن مخاطبتان مانده‌گار شوید باید دارای یک کمپین تبلیغاتی خوب و خلاق باشید که تیم هنر الماس قرمز با توجه به نیاز شما یک کمپین هدفمند طراحی و اجرا می‌کند.

۸ مرحله اجرایی جهت تهیه کمپین تبلیغاتی
1

تحقیق بازار

2

شناخت مخاطبان

3

تعیین هدف کمپین

4

محاسبه و تعیین بودجه

5

طراحی و آماده سازی تبلیغات

6

انتخاب رسانه های مورد نیاز

7

برنامه ریزی و زمان بندی رسانه

8

اجرا ی کمپین و نظارت بر آن

در نهایت کمپین اجرا می شود و بازخورد آن گرفته می شود، در حین اجرا باید مخاطبان خود را تحت نظر داشته باشید و اثر گذاری آن را بسنجید. بهترین راه برای سنجیدن میزان فروش و جلب توجه کردن تبلیغات و میزان تعامل مخاطبین با آن می باشد. این بررسی ها کمک می کند نقاط قوت و ضعف کمپین را شناسایی کرده و از آنها در کمپین های بعدی استفاده شود.
بالا